METODOLOGIA DE TREBALL

La metodologia de treball de Recrea’t està basada en quatre pilars fonamentals que relacionen de forma directe l’educació, el lleure, la gestió administrativa i la màxima i rigorosa qualitat.

EQUIP EDUCATIU
RELACIÓ AMB L’ENTITAT
GESTIÓ ADMINISTRATIVA
QUALITAT

Equip educatiu


Comptem amb un equip de treball, format per professionals preparats i amb àmplia experiència en el món del lleure i l’educació.

Relació amb l’entitat


Donem un gran valor als processos comunicatius i de gestió amb els centres en els que treballem.

Gestió administrativa


La gestió dels nostres serveis s’adapta completament a la voluntat i necessitats de l’entitat.

Alta qualitat


A Recrea’t ens assegurem de complir rigorosament tot allò estipulat al Conveni d’educació en el lleure.