Gestió d’espai i entitats

Oferim una gestió integral de serveis de dinamització i gestió d’equipaments. Gestionem serveis municipals dins els àmbits esportius, de lleure i de l’educació amb la coordinació de tots els recursos humans involucrats en el seu funcionament.

Tenint en compte les especialitats de cada centre, treballem en activitats i projectes específics de manera transversal i com a instrument bàsic per a la promoció social i ciutadana.

Objectius:

  • Facilitar i promoure la creació cultural.
  • Generar processos d’interacció social i d’identificació col· lectiva.
  • Potenciar l’existència d’espais de relació i trobada.
  • Oferir l’ús d’espais per a activitats de promoció social amb iniciativa municipal o de les entitats i associacions.

Els nostres serveis van destinats a:

  • Centres cívics
  • Casals de gent gran I joves
  • Serveis de centres cívics
  • Pavellons o equipaments esportius
  • Clubs o entitats esportives i de lleure