EQUIP EDUCATIU

A Recrea’t comptem amb un equip de treball, format per professionals preparats i amb àmplia experiència en el món del lleure i l’educació, que ens permet oferir un servei de qualitat, reglat i específic en cada una de les activitats que es proposen. D’aquesta manera, els nostres serveis poden anar adreçats a una part molt àmplia de la comunitat educativa, d’una manera compromesa i eficient, adaptant-nos a les demandes de les famílies i els centres educatius.
Amb la voluntat de crear un impacte social a l’entorn, intentem en la mesura del possible, donar preferència a aquells educadors de la població o municipi així com aquells que treballen o han treballat al centre i donant continuïtat a la seva tasca.

Professionals preparats

Àmplia experiència

Servei de qualitat

A RECREA’T SOM PROFESSIONALS! EXPERTS! EDUCADORS!