QUALITAT

Cuidem al més mínim detall tots els aspectes que puguin afectar als infants així com els nostres treballadors. A Recrea’t complim tot allò estipulat a “el Conveni d’educació en el lleure”. Les activitats sempre seran portades a terme per personal qualificat, donat d’alta a la S.S i amb el compliment de la normativa vigent en quan a antecedents penals, amb les ràtios alumne/monitor correctes i amb les assegurances pertinents requerides en el sector.

Cuidem tots els detalls

Complim el conveni d’educació en el lleure

Personal qualificat