RELACIÓ AMB L’ENTITAT

Per Recrea’t és bàsic tenir un contacte directe amb l’entitat que contracta els nostres serveis per tal d’arribar a complir els objectius establerts. Per això, valorem els processos comunicatius i de gestió amb els centres en els que treballem. Aquest procés es planteja a principi de cada curs, establint conjuntament amb l’entitat i centres els mitjans més adients per tenir una comunicació fluïda i àgil. Amb reunions informatives i de control (mensuals, trimestrals, anuals…), elaboracions d’informes i xerrades busquem màxima transparència i complicitat amb l’entitat.

Contacte directe amb l’entitat

Comunicació fluïda i àgil

Reunions informatives i de control